Cyrilometodějský sněm

5. – 6.7.2019
CYRILOMETODĚJSKÝ SNĚM

V den, kdy Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj 😍 v roce 863 přišli na VELKOU MORAVU a přinesli křesťanskou víru ⛪ … jsme v našem klubu přivítali nového „HANGAROUNDA“ – Dandyho, gratulace bratře 😉👍👊🏍

Trochu poschůzovali, trochu oslavili a druhý den provětrali svoje „železné koně“ v Buchlovských kopcích 🏍👍😜