Brumov

28.7.2019

RYTÍŘI dnes jeli zkontrolovat hraniční končiny Markrabství Moravského (dali jsme si parádní, celkem rychlou vyjížďku lesy, kopci a průsmyky) až na královský, strážní a obranný hrad BRUMOV….tam kde byli doma i naši velcí králové a kde hrad držel stráž před vetřelci z řad Uherského království a Osmanů … ⚔⛪
Nakonec jsme si dali, něco dobrého z lesů a luk a i sladké bylo …

hrad BRUMOV …

Nejstarší známé osídlení oblasti Vlárského průsmyku pochází ze starší doby kamenné a posleze za doby Svaté říše Římské. Hrad Brumov plnil od počátku svého vzniku významnou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do Vlárského průsmyku. Samotné založení hradu se datuje do let 1210 – 1220 markrabětem Vladislavem Jindřichem za vlády Přemysla Otakara I. Jako zeměpanský hrad se stává správním, vojenským a soudním centrem jedné z nově vznikajících oblastí, tzv. provincií. Na hradě pobýval i náš patron PŘEMYSL OTAKAR II.😍⚔.

Další velcí panovníci, co na hradě pobyli … Václav II., Oldřich z Hradce, Bernard z Cimburka,
páni Forgácsové, páni Illészházyiové, páni Kavkové z Říčan, páni Trčkové z Lípy, Smil z Brumova,páni Meziříčtí z Lomnice,Oldřich z Hradce…Na počátku 14. století je hrad obtěžován vojenskými vpády Matúše Čáka Trenčanského. Konec řádění uherského šlechtice učinil v bitvě u Holíče mladý král Jan Lucemburský.19. dubna 1342 se na hradě objevil markrabě Karel (Karel VI.) hrad tituluje jako hrad královský. V říjnu 1421 datuje listiny na hradě Zikmund Lucemburský, který obsazuje hrady východní Moravy uherskými správci.Pak zde jsou … páni z Cimburka, páni Podmaničtí z Podmanína … až koncem 30leté války hrad pustne.