Posezení u vína v Čejkovicích 2017

11.11.2017 … rok se s rokem sešel a MY jsme opět vyrazili do kraje starobylého … kde LP 1248 přišli na MORAVU do Čejkovic Templářští rytíři (30. letech 13. století).

S působením templářů v Čejkovicích je neodvratně spojena osoba bratra Ekka, který byl nejdříve komturem, posléze správcem celé provincie. Postupně vytvořil z Čejkovic reprezentativní centrum templářských majetků v celém Českém království a v rakouském vévodství …

Při prohlídce Templářských sklepů a následně v našem oblíbeném sklepě jsme něco pojedli, popili a vzdali hold RYTÍŘŮM se znakem KŘÍŽE !!!