Iron Cavalry LE MC

Organizuje společenská setkání svých členů, propaguje aktivní zájem o motocykly, pořádá společné vyjížďky na motocyklech, motocyklová setkání a podílí se na motocyklovém životě v ČR i ostatních zemích pod jménem spolku.

Tento motocyklový klub vznikl na základě událostí na konci roku 2015, kdy členové vystoupili z jiného motoklubu a rozhodli se jít svou vlastní cestou. Nemá žádné územní nároky. Nadále bude spolupracovat v rámci svých klubových aktivit s Policií ČR, územně správními celky v ČR, IZS, Armádou ČR a dalšími ozbrojenými složkami, včetně dalších motoklubů na území ČR a v zahraničí. Hlásí se k 99% LE motoscéně.

NÁRODNÍ KOALICE LE MC České republiky schválila statut pro IRON CAVALRY jako – LE PROSPECT CLUB v České republice. Dále bylo NKLEMC schváleno, že motoklub Cohortes Equites Praetoriani LE MC bude garantem pro Iron Cavalry LE Prospect Club. Nově tedy použiváme dnem 14.11.2017 název: IRON CAVALRY LAW ENFORCEMENT PROSPECT CLUB – „IC LE PC“.

Kurovice